מספר טלפון


5821050 - 02 ויצהנדלר שמעון ומרים
5821051 - 02 עדווין גאבר
5821052 - 02 אייזנבאך יחזקאל ורילא
5821053 - 02 הרשלר יחזקאל ורחל
5821055 - 02 רבינוביץ שמעון ורבקה
5821056 - 02 שלזינגר אברהם ודבורה
5821057 - 02 סרייה ג'ורג'ינה
5821058 - 02 כהנא ברוך מתיתיהו
5821059 - 02 פלדמן שדה נחמה