מספר טלפון


5821090 - 02 חשב האקדמיה
5821091 - 02 גאבר פאטמה
5821092 - 02 עביד מוסטפה מחמד
5821093 - 02 כהן יחיאל ואורה
5821094 - 02 ישיבת "כף החיים"
5821096 - 02 ישיבת קמניץ לצעירים
5821097 - 02 רייכנברג ביז'י ומרדכי
5821098 - 02 אשול רונית
5821099 - 02 ברסקה יצחק