מספר טלפון


5821140 - 02 ווגל אליעזר ושושנה
5821142 - 02 אייזנשטיין חיים ליב
5821143 - 02 קומפלט משרד לשיפוצים כלליים פרץ מאיר
5821144 - 02 מזרחי שושנה ויחזקאל
5821145 - 02 כהן משה
5821147 - 02 מזרחי חנום ודליה
5821148 - 02 רבינוביץ אברהם
5821149 - 02 עבד אלמעז מסוודה