מספר טלפון


5821151 - 02 גברין נסראללה
5821152 - 02 בקרי חירי
5821153 - 02 נויברגר ג'ודי
5821154 - 02 אלענאתי זכריה סעיד
5821155 - 02 נר אבינעם בר
5821155 - 02 נר אבינעם בר
5821156 - 02 שלמה אלעזר
5821157 - 02 חיימוביץ יוסף