מספר טלפון


5821201 - 02 כהן הרב חנוך ושרלוט
5821202 - 02 אבו סנינה יאסר
5821203 - 02 צפוני רבקה
5821204 - 02 אבו סנינה טאלב מחמוד
5821205 - 02 כהן גדעון ושושנה
5821206 - 02 מיכל ועופר ברגמן
5821207 - 02 בריזנסקי דיאן
5821208 - 02 עאבדין מחמוד