מספר טלפון


5821210 - 02 גרוסמן אברהם ישעי
5821211 - 02 וליד מוראר
5821212 - 02 רוזן אברהם
5821213 - 02 עבד אללטיף ראתב
5821214 - 02 שפיים נעימה
5821215 - 02 צימבליסטא צפורה
5821216 - 02 רייך משה
5821217 - 02 פרץ מרדכי חנות חשמל ותיקונים
5821218 - 02 ידגר ציפורה
5821219 - 02 שרון יעקב שרותי תיירות