מספר טלפון


5821270 - 02 פרחי יעקב וכרמלה
5821271 - 02 שושה נזאם מוחמד
5821272 - 02 יהושוע ויינגרטן
5821274 - 02 וקסלשטיין בנימין
5821275 - 02 היאם גבארין
5821276 - 02 פרנקל משה ורחל
5821277 - 02 עבד אלהאם סלים
5821278 - 02 הנדי מוסטפה
5821279 - 02 רביד אילנה