מספר טלפון


5821280 - 02 ברנשטיין הרב בצלאל ואסתר
5821281 - 02 שיינברגר ברוך וברכה
5821282 - 02 ויזל דוד ושיינדיל
5821283 - 02 סיאני רונית ובנימין
5821284 - 02 בן יהודה ברוך
5821285 - 02 שמחה ששון
5821286 - 02 ברוורמן יהודה ויונה
5821288 - 02 פאטמה אחמד נאסר