מספר טלפון


5821311 - 02 גול אבא ולאה
5821313 - 02 אבו עלקם עיד
5821314 - 02 רובנשטיין שרה
5821315 - 02 מנצור עמיאל
5821316 - 02 רבן יוסי
5821318 - 02 דויטש יהושע א ולאה
5821319 - 02 עוודאללה אבתסאם