מספר טלפון


5821330 - 02 אברהם צבי קלוגר
5821331 - 02 ליאון אידה
5821334 - 02 ורשביאק אברהם מרדכי ורבקה
5821335 - 02 זוזוט דוד ואסתר
5821336 - 02 מוסדות ויזניץ אמרי חיים
5821337 - 02 קרישבסקי משה
5821338 - 02 הרש ישראל
5821339 - 02 הזאילה סלימא מחמד