מספר טלפון


5821460 - 02 טינה מוחמד
5821461 - 02 קליין זלדה ומשה שמעון
5821462 - 02 קלינמן ד"ר יוסף רופא ופנינה
5821464 - 02 כהן דוד וסביחה
5821467 - 02 וויטמן ברל
5821468 - 02 יוסף ופייגי לסקין