מספר טלפון


5821550 - 02 פורגס (יוסף (שמעון
5821551 - 02 דויטש דוד צבי ותרצה
5821552 - 02 דרוויש יחיא
5821553 - 02 קרי כמאל
5821554 - 02 ברזילי משה שלמה (אייזנבך) סוכן נסיעות
5821555 - 02 גינסין יהודית ומשה
5821557 - 02 הר זהב יעקב ורייזל