מספר טלפון


5821610 - 02 סלייטר אבנר וירדנה
5821611 - 02 חנסאם לואיז
5821612 - 02 אבוליל מוסטפא מוסא
5821613 - 02 רגבי עבד אלקאדר
5821614 - 02 פחה אברהם
5821615 - 02 הודא דגאני
5821616 - 02 אבו חדיר חליל
5821617 - 02 בקשי זהבה ואפרים
5821618 - 02 בן חיים רחל
5821619 - 02 דיאא אהראם