מספר טלפון


5821620 - 02 גרינולד צבי
5821621 - 02 דבס מחמוד
5821622 - 02 פרידמן שמואל ושרה
5821625 - 02 רווח יוסף ורות
5821626 - 02 מספרת טובה
5821627 - 02 סלאח אבו גבנה
5821628 - 02 ברגר יוסף ותמר
5821629 - 02 טשינגל אברהם אליעזר