מספר טלפון


5821630 - 02 סולימנוף אליהו
5821631 - 02 גולדשטיין אביגדור ובת שבע
5821634 - 02 בן נתן חסיה
5821635 - 02 לוריא אברהם שמואל ורחל
5821637 - 02 עירון חוה
5821638 - 02 פסר זאדה יוסף
5821639 - 02 קסטרו אסתר ואלכסנדרו