מספר טלפון


5821660 - 02 אלברט חנה
5821662 - 02 מוסטפה אמגד
5821663 - 02 מזרחי אסתר ואליהו
5821665 - 02 גוליאן מרדכי
5821666 - 02 טריגר ישראל
5821667 - 02 ירבלום אברהם יוחנן
5821668 - 02 פלץ מרדכי