מספר טלפון


5821671 - 02 פסר זדה יוסף
5821672 - 02 בן דרור גאולה
5821673 - 02 שטיין בנימין ויהודית
5821674 - 02 קרביץ נחום וחוה
5821675 - 02 רוזנברג עזרא ועטל
5821676 - 02 קרפמן יעקב מאיר ולאה
5821677 - 02 אעביד אלגאסב
5821679 - 02 דרוק יחזקאל ואילה