מספר טלפון


5821840 - 02 בשרן רבקה
5821842 - 02 קאלותי יחיא
5821844 - 02 סאמעט אברהם
5821845 - 02 פינקל נתן צבי ולאה
5821846 - 02 כאלותי זוהיר
5821847 - 02 אוהל אברהם עמותת
5821848 - 02 תריאקי חאלד
5821849 - 02 יונה אברהם ושמחה