מספר טלפון


5821880 - 02 יצחקי אברהם מרגלית וי
5821881 - 02 טייכמן יעקב
5821882 - 02 נתשה באסם
5821884 - 02 קרויזר משה וחנה
5821885 - 02 רוט שמואל
5821886 - 02 הלוי מנשה מנהל "המתיבתא הגדולה "בית הראשל
5821887 - 02 גלעד אורי
5821888 - 02 יוסף יוסף
5821889 - 02 בית קספר פליטניק