מספר טלפון


5821901 - 02 עבידי רגאאי
5821903 - 02 אהרונסון שירה ומיכל
5821904 - 02 גוטליב מנשה וטובה
5821906 - 02 דוד שמואל
5821907 - 02 לבני מרים
5821908 - 02 אירית בן דוד