מספר טלפון


5821920 - 02 עדאוין בסאם
5821921 - 02 פריבר אהרון ועינת
5821923 - 02 קורד סאמי
5821924 - 02 בן אליהו מרים
5821925 - 02 נקי דוד
5821926 - 02 נחשון דוד ורונית
5821927 - 02 גושה עזאת
5821928 - 02 אלעמור חסן