מספר טלפון


5821940 - 02 דעיס עבד אל חכים
5821941 - 02 לויאן טווס וברוך קבלן סיוד
5821942 - 02 רוזנפלד מנחם ומלכה
5821943 - 02 קליין מרדכי
5821944 - 02 דארי מנאל
5821945 - 02 טישירה דה מאטוס רוחמה
5821946 - 02 שול חיים דב וצפורה
5821947 - 02 אנטי דאוד
5821948 - 02 עמר מאיר ואורה