מספר טלפון


5821960 - 02 פנחסי שנית
5821961 - 02 לב אסתר
5821962 - 02 בקשי ברכה
5821963 - 02 קלירס אהרון ושרה
5821964 - 02 בוסקילה אורלי ומיכאל
5821966 - 02 אבו עודה פייצל
5821967 - 02 אבו רגב זקי
5821968 - 02 קזצקוב נחום והדסה
5821969 - 02 חרוב סימה