מספר טלפון


5827030 - 02 פוגל אהרון
5827031 - 02 גרינצויג אהרון
5827033 - 02 בולר זאב וסמדר
5827034 - 02 ראובן סובר
5827035 - 02 איזנבך אברהם ורחל
5827036 - 02 בריזל חיים מרדכי ושושנה
5827037 - 02 צדוק חיים
5827038 - 02 עטייה דהוד יוסף