מספר טלפון


5827070 - 02 בטן אילנה
5827071 - 02 יעקובוביץ מנחם ולאה
5827072 - 02 גני ילדות בנות ויזניץ
5827073 - 02 פריד יוסף ולאה
5827074 - 02 'חב בני מוחמד ביידון
5827076 - 02 טל חיה
5827077 - 02 ריבה טל