מספר טלפון


5827190 - 02 טטרקו דבורה
5827192 - 02 אבו ג'בנה בורהאם
5827194 - 02 אברהים דאוף
5827195 - 02 בן חמו דוד ורבקה
5827196 - 02 לוי אהרון ורחל
5827197 - 02 קליין אפרים
5827198 - 02 פרישמן פנחס
5827199 - 02 מנאל ותחסין בורקאן