מספר טלפון


5827280 - 02 פרוביין אליעזר וציפורה
5827281 - 02 בלנק ד"ר גרגוריו רופא וטרינר
5827283 - 02 טויב חיים
5827284 - 02 סגל דוד ושפרה
5827287 - 02 רחל כהן
5827289 - 02 קורנבליט חיים יהודה וחנה