מספר טלפון


5827350 - 02 אביבה ואלי ריוני
5827351 - 02 מליחאת מגדה
5827352 - 02 פרדרי' ואדלה לוי
5827354 - 02 חייט עבד
5827356 - 02 סגן יוסף עו"ד ונאוה
5827357 - 02 יעקב יצחק בנצלוביץ
5827358 - 02 חיים איצקוביץ