מספר טלפון


5827401 - 02 ירושלמי אליהו
5827402 - 02 קרקובסקי חנה
5827403 - 02 אדיב חלילי אפגאני
5827404 - 02 גזאוני חנא
5827405 - 02 רביבו שמעון
5827407 - 02 נקי שמואל ורחל