מספר טלפון


5827640 - 02 פלס מאיר
5827642 - 02 מזל גראפי
5827644 - 02 עוסמאן סבע
5827645 - 02 וויסקוף סופיה
5827646 - 02 חיים ולס
5827648 - 02 סובר שמואל ושושנה
5827649 - 02 פרידריקשטיין חיה וצבי