מספר טלפון


5827820 - 02 חליל סעיד
5827821 - 02 שורץ שמחה
5827822 - 02 ששון זקלין
5827823 - 02 שטרנברג אורנה ואורי
5827824 - 02 זהרון חנניה דוד
5827825 - 02 ראובן מזל ושם טוב
5827826 - 02 פתייה" מפעל לשיקום תעסוקתי מפעל "חזון
5827827 - 02 בית ספר ענאתה
5827829 - 02 ליברמן עמנואל ואסתי