מספר טלפון


5827950 - 02 גרביאן יפה ויעקב
5827951 - 02 ישיבת בית אברהם
5827952 - 02 אבו חדיר זוהיר
5827954 - 02 צייטלין חנוך ואסתר
5827955 - 02 סימון דוב בעריש
5827957 - 02 נגוואה עאבד