מספר טלפון


5832050 - 02 הארגון שוודי למען ילדים נכים
5832051 - 02 מוניר סלהב
5832052 - 02 אזחימאן פחריה
5832053 - 02 ג'ואלס חמדי
5832054 - 02 גויליס חמדי עבד
5832055 - 02 זייוין לב ונלי
5832056 - 02 אליעז אסתר
5832057 - 02 שראתח מוחמד
5832058 - 02 חכימיאן עליזה ומני
5832059 - 02 ליבנה אלכסנדר