מספר טלפון


5832090 - 02 אנגל מיכאל ופנינה
5832091 - 02 שיפרין אברהם
5832092 - 02 לוי ידיד מרי ונתן
5832093 - 02 שמואל רבינוביץ
5832094 - 02 נחמו אברהם ואילנה
5832095 - 02 אבי חמדאן עזמי
5832096 - 02 כץ יעקב ובלה
5832097 - 02 יאיר עופרה
5832099 - 02 בלוי שלמה זלמן