מספר טלפון


5832130 - 02 בן לולו סיגל
5832131 - 02 עזר יוסף
5832132 - 02 אבו תאיה וליד
5832133 - 02 המוסך המודרני
5832134 - 02 שלמוב ברוך
5832135 - 02 טל יוסף
5832136 - 02 ריינגבירץ מיכאל ולשנקר אלכסנדר יוליה
5832138 - 02 בירי יורם
5832139 - 02 מישאל שרה וגיורא