מספר טלפון


5832160 - 02 אבו חמדאן אמין
5832162 - 02 שמואלי יונתן
5832163 - 02 שרעבי ברכה
5832164 - 02 גאעוני נעאמתי
5832165 - 02 ראיד עבד אל מסיח
5832166 - 02 מסלח מחמד עטא
5832167 - 02 בזיאן מוסה
5832168 - 02 זגארי סאלח אחמד
5832169 - 02 חבושניאנסקי לודמילה