מספר טלפון


5832270 - 02 בכרי חפץ
5832271 - 02 צרפתי משה וסוזן
5832272 - 02 שליפר מרק
5832273 - 02 חייט ד"ר יצחק רופא שינים
5832274 - 02 מועלם חביב וארנית
5832275 - 02 דסה חני ואיתן
5832276 - 02 מאירי מנשה ומלכה
5832277 - 02 כהן שם טוב ואהובה
5832279 - 02 יעקובוב מיכל ואבנר