מספר טלפון


5832540 - 02 קירמאיר ברוס וליזה
5832541 - 02 אבקסיס יעקב
5832542 - 02 נגוסה אברהם
5832543 - 02 זקן חנה
5832544 - 02 יגן מירה
5832545 - 02 בלעיש פרנק
5832546 - 02 פלדמן יסאק וסופיה
5832547 - 02 ברקאת בסמה
5832549 - 02 דנילוביץ לאויס וקטלינה רו"ח