מספר טלפון


5832550 - 02 דודחיס לודמילה
5832551 - 02 ששון ששון ושמחה
5832552 - 02 וקנין שי
5832554 - 02 איטח ויקטוריה
5832555 - 02 מלכה שמעון ורחל
5832556 - 02 פוסטביטובסקי יבגני
5832557 - 02 שפי דינה
5832558 - 02 ברנשטיין יונתן
5832559 - 02 שוחט יעל