מספר טלפון


5832720 - 02 משנברג מיכאל
5832721 - 02 נירית וגיל ישראלי
5832722 - 02 מדיקל סנטר הירש
5832722 - 02 מרכז רפואי הירש מדיקל סנטר הירש
5832723 - 02 האחים הירש מדומוציג בע"מ
5832724 - 02 דותן ניסים ואביבה
5832725 - 02 קרן דוד ומרגריטה
5832726 - 02 אופרה אבי ונאוה
5832727 - 02 גדעון מוטי
5832728 - 02 דנינו שמעון ומרים