מספר טלפון


5832820 - 02 שמיר יוסף ומלכה
5832821 - 02 רופא שחר
5832823 - 02 חזון חיים כולל אברכים
5832824 - 02 סבג יעקב וחמדה
5832826 - 02 חיאייב ששון
5832827 - 02 לוין רבקה ומרדכי
5832828 - 02 משעלי מיכל ואמנון
5832829 - 02 גרומברג פאולינה