מספר טלפון


5832870 - 02 בר אדון יוסף
5832872 - 02 אבו סארה אנעאם
5832873 - 02 הלסי סקיבה
5832874 - 02 קמלי ניסים חשמלאי מוסמך
5832875 - 02 כאאד פהמי ג'ועבי
5832876 - 02 קליין יצחק
5832877 - 02 פינקלשטיין מיכאל ואינה
5832878 - 02 פרוז אליהו
5832879 - 02 יסאן רבקה וראובן