מספר טלפון


5832890 - 02 מרקה עזאם
5832891 - 02 פרידלנדר גוני
5832893 - 02 זיצר גריגורי
5832894 - 02 אברהם כרמלה ואורי
5832895 - 02 אלברגותי עבד אלג'בר
5832896 - 02 ראבי סאמיה
5832898 - 02 אלפא טרנס הובלות בע"מ
5832899 - 02 שוקרון בנימין ואסתר