מספר טלפון


5833050 - 02 אבו סימה
5833051 - 02 (פקס) ממתקי אטלס בע"מ
5833053 - 02 מומג'יאן ג'רוסלם ג'וולרי
5833053 - 02 מונג'יאן תכשיטי ירושלים אזור התעשיה עטרות
5833054 - 02 יעקובוב אילה ולובה
5833055 - 02 בי פלסט בן חמו יצחק
5833056 - 02 מטייב בוריס
5833057 - 02 לומובסקי אלה ומיכאל
5833058 - 02 אבו ערפה סעדי
5833059 - 02 צדוק יהודה יחיעם וציונה