מספר טלפון


5849081 - 02 גור אריה יוליה
5849082 - 02 טשליצקי אלכס ואלינה
5849083 - 02 סימחייב בסנדה
5849084 - 02 וילמן יצחק וחנה
5849085 - 02 סאלם פדא
5849086 - 02 ליפוביץ ילנה
5849087 - 02 קרטון בוריס
5849088 - 02 אלפר גריגורי