מספר טלפון


5849210 - 02 חמדייה אחמד
5849211 - 02 איוב אמיל סלאמה
5849212 - 02 אבו רמילה אימן
5849214 - 02 סובחי בשיתי
5849215 - 02 רגבי מנדר
5849216 - 02 לוי אירית
5849217 - 02 סיוון אליס
5849219 - 02 קרביאן שמשון ורינה