מספר טלפון


5849230 - 02 אסעד יארא
5849231 - 02 ברבי עמנואל
5849232 - 02 מנדלס יונה מאיר
5849235 - 02 בן אמו איציק ורחל
5849236 - 02 אל מירב
5849237 - 02 עדנאן קרש
5849238 - 02 קרש סעיד
5849239 - 02 סמר דאוד