מספר טלפון


5849320 - 02 השכל שחם עירית
5849321 - 02 מטאר סאלח
5849322 - 02 סעיד איברהים
5849323 - 02 סלאימה ראיד
5849325 - 02 גלנטי קלרה
5849327 - 02 סימחייב שמחה
5849328 - 02 ברנשטיין אסתר
5849329 - 02 מזרחי סיגלית