מספר טלפון


5849330 - 02 פארמושין ויטלי
5849331 - 02 פלולי שושנה וישי
5849332 - 02 בולסונובסקי ולדימיר
5849333 - 02 זהורי תקווה וצביקה
5849334 - 02 סנדוקה יעקב
5849335 - 02 יחזקאל ורד
5849336 - 02 ראיש גדליה
5849337 - 02 טפרה מספין
5849339 - 02 המכבסה המאוחדת לישראל בע"מ