מספר טלפון


5849420 - 02 אנטולי ילקין
5849421 - 02 ילדים ומעונות יום בית יעקב גני
5849422 - 02 סעידה נאסר
5849423 - 02 טאויל עביר
5849424 - 02 מונה פאיזה
5849425 - 02 אולפנא בני עקיבא פסגת זאב
5849425 - 02 פסגת זאב חטיבת הבניים ממד
5849426 - 02 מרזל אריה לייד ורויטל
5849427 - 02 אבו חמדה עבד אלרחמאן
5849429 - 02 ארצי סמי